PROGRAM KERJASAMA BESTARI JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA (JKDM) DAN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

 

Pada tahun 2004, Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan satu Program Kerjasama Bestari bersama. Sebagai permulaan, satu bengkel telah diadakan untuk membangunkan subjek perkastaman untuk dilaksanakan oleh UUM. Hasilnya, pada 16 Jun 2006 satu Memorandum Persefahaman (MoU) telah ditandatangani bersama oleh kedua - dua pihak. Antara kandungan MoU tersebut adalah bekerjasama dengan menggabungkan kepakaran untuk menubuhkan dan menjalankan program di peringkat Sijil, Diploma, Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Kedoktoran.

Pada 3 Ogos 2008 Memorandum Perjanjian Usahasama (MoA) telah ditandatangani antara JKDM – UUM untuk memperkemaskan lagi pelaksanaan KAAK bagi menyahut seruan kerajaan untuk merealisasikan satu penyampaian satu perkhidmatan dengan mewujudkan Customs Business Highway serta meneruskan usaha Customs Literate Society. Selaras dengan pertukaran nama baru daripada Kursus Asas Agen Kastam (KAAK) kepada Kursus Ejen Kastam (KEK) modul baharu KEK ini berkuatkuasa sepenuhnya mulai Januari 2009. Selaras dengan kerjasama bestari ini, pihak AKMAL, UUM dan persatuan ejen telah membangunkan modul bagi Kursus Ejen Perkapalan (KEP) pada Jun 2010 dan modul tersebut telah ditambah baik pada Mei 2011 dan dijalankan sehingga sekarang.

 

KURSUS EJEN KASTAM

Pihak CEDI-UUM dan Akademi Kastam Diraja Malaysia (AKMAL) telah menggembleng usaha bersama Persatuan Ejen untuk menghasilkan dan mengemaskini modul baharu KEK dan telah menghasilkan modul baharu yang terbahagi kepada dua iaitu Modul Eksekutif (75 jam kursus) dan Modul Bukan Eksekutif  (57 jam kursus).

 

KURSUS EJEN PERKAPALAN

Tujuan utama Kursus Ejen Perkapalan (KEP) dibangunkan adalah untuk meningkatkan profesionalisme ejen perkapalan untuk mewujudkan sistem pelepasan  dagangan yang cekap, tepat dan telus dan seterusnya meningkatkan kecekapan perdangangang antarabangsa. Kursus ini melibatkan modul-modul perkastaman selama 13 jam kursus bersamaan dengan dua (2) hari.

 

TARIKH - TARIKH KURSUS EJEN KASTAM & PERKAPALAN 2019

 

JENIS KURSUS  

TEMPAT

TARIKH KURSUS

TARIKH PEPERIKSAAN

 
KEK EJEN KASTAM
 
 JOHOR
 SARAWAK
FEBRUARI 2019
FEBRUARI 2019
KEK EJEN KASTAM
LABUAN
SELANGOR
PENANG
 
MAC 2019
 
 
MAC 2019
 
 
KEK EJEN KASTAM
SELANGOR
PENANG
JOHOR
 
APRIL 2019
 
APRIL 2019

 ** TERTAKLUK KEPADA PINDAAN DARI SEMASA KE SEMASA

 

2. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KURSUS EJEN KASTAM DAN PERKAPALAN 2018

Bil. 
 PROGRAM                              
KEPUTUSAN  
 KURSUS EJEN KASTAM  EKSEKUTIF (KEK E)
1.
Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 1 - Kolej Teknologi Alpha
Download
 2.
Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 2 - Universiti Utara Malaysia
Download
3.
Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 3 - Universiti Utara Malaysia
Download
4.
Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 4 - Hotel Seri Malaysia, Pulau Pinang
 Download
5.
Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 5 - Johor Port Shipping & Forwarding Association (JPSFA)
Download
6.
Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 6 - Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Download
7.
Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 7 - Crystal Crown Hotel, Klang
Dowload
8.
Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 8 - Kolej Teknologi Alpha
Download
9.
Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 9 - Kuching, Sarawak
 Download
10.
Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 10 - Crystal Crown Hotel, Klang
Download
11.
Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 11  - Kolej Teknologi Alpha
Download
12.
Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 12 - Kolej Teknologi Alpha
Download 
13.
Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 13 - Penang Freight Forwarders Association (PFFA)
 Download
14.  Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 14 - Johor Port Shipping & Forwarding Association (JPSFA) Download 
15. Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 15 - Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP) Download
16. Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 16 - Empress Hotel, Sepang Akan Dimaklumkan
17. Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 17 - Kolej Teknologi Alpha Akan Dimaklumkan
KURSUS EJEN KASTAM BUKAN EKSEKUTIF (KEK BE)
 1.
Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 1 - Holiday Villa Hotel & Spa, Cherating, Pahang
Download
 2.
Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 2 - Johor Freight Forwarders Association (JOFFA)
Download
3.
 Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 3 - Labuan
Download
4. Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 4 - Selangor Freight Forwarders & Logistics Association (SFFLA)
Download
5.  Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 5 - Crystal Crown Hotel, Klang
Download 
6. Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 6 - Selangor Freight Forwarders & Logistics Association (SFFLA)
Download 
7. Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 7 - Penang Freight Forwarders Association (PFFA)  Download
8. Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 8 - Penang Freight Forwarders Association (PFFA)  Download
9. Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 9 - Crystal Crown Hotel, Klang  Download 
10. Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 10 - Tang Dnasty Hotel, Kota Kinabalu Download
11. Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 11 - Crystal Crown Hotel, Klang Download
12. Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 12 - Selangor Freight Forwarders & Logistics Association (SFFLA) Download
13. Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 13 - Penang Freight Forwarders Association (PFFA) Download
14. Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 14 - Penang Freight Forwarders Association (PFFA) Akan Dimaklumkan
KURSUS EJEN PERKAPALAN (KEP)
 1. Kursus Ejen Perkapalan Siri 1 - Cathayana Hotel, Pahang
Download
2. Kursus Ejen Perkapalan 2 - Johor Port Shipping & Forwarding Association (JPSFA)
 Download
3. Kursus Ejen Perkapalan 3 - Selangor Freight Forwarders & Logistics Association (SFFLA)
Download
4. Kursus Ejen Perkapalan 4 - DIBATALKAN
-
5. Kursus Ejen Perkapalan 5 - Selangor Freight Forwarders & Logistics Association (SFFLA) Download
6. Kursus Ejen Perkapalan 6 - Selangor Freight Forwarders & Logistics Association (SFFLA) Download

* Sekiranya terdapat kesalahan ejaan nama atau no kad pengenalan, sila maklum kepada pihak urusetia melalui email seperti di bawah.

 

 

 Semua borang penyertaan hendaklah dihantar ke alamat di bawah atau faks ke 04 - 9284909

 

       Pengarah

       Institut Pembangunan Keusawanan dan Koperasi (CEDI) Universiti Utara Malaysia, 06010  

       Sintok, Kedah

       Tel : 04-9284882 / 04 - 9284887

       Email : mhfadzil@uum.edu.my / husnizaim@uum.edu.my /            

                  fithri@uum.edu.my /usop@uum.edu.my / zuraini@uum.edu.my

 

 

 

 

 

 

 

      BORANG PERMOHONAN ONLINE