PROGRAM KERJASAMA BESTARI JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA (JKDM) DAN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

 

Pada tahun 2004, Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan satu Program Kerjasama Bestari bersama. Sebagai permulaan, satu bengkel telah diadakan untuk membangunkan subjek perkastaman untuk dilaksanakan oleh UUM. Hasilnya, pada 16 Jun 2006 satu Memorandum Persefahaman (MoU) telah ditandatangani bersama oleh kedua - dua pihak. Antara kandungan MoU tersebut adalah bekerjasama dengan menggabungkan kepakaran untuk menubuhkan dan menjalankan program di peringkat Sijil, Diploma, Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Kedoktoran.

Pada 3 Ogos 2008 Memorandum Perjanjian Usahasama (MoA) telah ditandatangani antara JKDM ? UUM untuk memperkemaskan lagi pelaksanaan KAAK bagi menyahut seruan kerajaan untuk merealisasikan satu penyampaian satu perkhidmatan dengan mewujudkan Customs Business Highway serta meneruskan usaha Customs Literate Society. Selaras dengan pertukaran nama baru daripada Kursus Asas Agen Kastam (KAAK) kepada Kursus Ejen Kastam (KEK) modul baharu KEK ini berkuatkuasa sepenuhnya mulai Januari 2009. Selaras dengan kerjasama bestari ini, pihak AKMAL, UUM dan persatuan ejen telah membangunkan modul bagi Kursus Ejen Perkapalan (KEP) pada Jun 2010 dan modul tersebut telah ditambah baik pada Mei 2011 dan dijalankan sehingga sekarang.

 

A.  KURSUS EJEN KASTAM

Pihak CEDI-UUM dan Akademi Kastam Diraja Malaysia (AKMAL) telah menggembleng usaha bersama Persatuan Ejen untuk menghasilkan dan mengemaskini modul baharu KEK dan telah menghasilkan modul baharu yang terbahagi kepada dua iaitu Modul Eksekutif (75 jam kursus) dan Modul Bukan Eksekutif  (57 jam kursus).

 

1.  TARIKH - TARIKH KURSUS EJEN KASTAM 2018

 

JENIS KURSUS  

TEMPAT

TARIKH KURSUS

TARIKH PEPERIKSAAN

Bukan Eksekutif

Johor Freight Forwardes Association, Skudai, Johor

3, 4, 5, 6 , 10, 11, 12 Mac 2018                        13 Mac 2018

Eksekutif

Penang Freight Forwarders Association (PFFA), Batu Maung ,Penang                                                                                    5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 Mac 2018 19 Mac 2018
 Eksekutif  Bintulu, Sarawak

KURSUS TELAH DIPINDA SEHINGGA DIBERITAHU         

         -
 Eksekutif

Johor Port Shipping & Forwarding Association, Johor Jaya, Johor                                                                                   

30,31 Mac2018                                                                      1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14  April2018                                 15 April 2018
Bukan Eksekutif Penang Freight Forwarders Association (PFFA), Batu Maung , Penang

KURSUS TELAH DIPINDA SEHINNGA DIBERITAHU

        -
Eksekutif Kuala Lumpur 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 , 20, 21 April 2018

  22 April 2018

 

 Eksekutif Kolej Islam Antarabangsa, Sultan Ismail Petra (KIAS), Nilam Putri, Kelantan KURSUS TELAH DIPINDA SEHINGGA DIBERITAHU          -

Bukan Eksekutif

Labuan 27, 28, 29, 30 April2018                                                        4, 5, 6 Mei 2018    07 Mei 2018

Bukan Eksekutif

Selangor Freight Forwarders & Logistics Association (SFFLA), Klang 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 Mei 2018                                                            20 Mei 2018

Eksekutif

Kolej Teknologi Alpha, Seremban  14, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 Mei 2018    

20 Mei 2018      

 ** TERTAKLUK KEPADA PINDAAN DARI SEMASA KE SEMASA

 

2. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KURSUS EJEN KASTAM 2017

Bil. 

 PROGRAM                              

KEPUTUSAN  

 KURSUS EJEN KASTAM EKSEKUTIF 

1.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 1 - Universiti Utara Malaysia

Download

 2.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 2 - Kolej Teknologi Alpha

Download

3.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 3 - Hotel Langkasuka, Langkawi

Download

4.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 4 - Puteri Garden Hotel, Klang

Download

5.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 5 - Pulau Pinang

Download

6.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 6 -  Kolej Teknologi Alpha, Seremban

Download

7.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 7 - Penang Freight Forwarders Association (PFFA)

Download

8.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 8 - Kolej Teknologi Alpha, Seremban

Download

9.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 9 - Shah Alam, Selangor

Download

10.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 10 - Kolej Teknologi Alpha, Seremban

Download

11.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 11 - Kuching, Sarawak

         Download

KURSUS EJEN KASTAM BUKAN EKSEKUTIF

 1.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 1 - Selangor Freight Forwarders & Logistics Association (SFFLA)

Download

 2.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 2 - Labuan

Download

 3.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 3 - Hotel Seri Malaysia, Pulau Pinang

Download

 4.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 4 - Johor Freight Forwarders Association (JOFFA)

Download
 5.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 5 - Penang Freight Forwarders Association (PFFA)

Download
 6.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 6 - Selangor Freight Forwarders & Logistics Association (SFFLA)

Download
 7.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 7 - Penang Freight Forwarders Association (PFFA)

Download
 8.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 8 - Johor Freight Forwarders Association (JOFFA)

Download
 9.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 9 - Penang Freight Forwarders Association (PFFA)

Download
 10.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 10 - DHL Global Forwarding (M) Sdn Bhd

Download
 11.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 11 - Cathayana Hotel, Kuantan, Pahang

Download
 12.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 12 - Selangor Freight Forwarders Association (SFFLA)

Download
 13.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 13 - POS Centre of Development, Bangi

Download
14.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 14 - Penang Freight Forwarders Association (PFFA)

Download
15.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 15 - Selangor Freight Forwarders & Logistics Association (SFFLA)

Download
16.

Kursus Ejen Kastam Bukan EKsekutif Siri 16 - Kota Kinabalu, Sabah

Download

 

 

B. KURSUS EJEN PERKAPALAN

 

Tujuan utama Kursus Ejen Perkapalan (KEP) dibangunkan adalah untuk meningkatkan profesionalisme ejen perkapalan untuk mewujudkan sistem pelepasan  dagangan yang cekap, tepat dan telus dan seterusnya meningkatkan kecekapan perdangangang antarabangsa. Kursus ini melibatkan modul-modul perkastaman selama 13 jam kursus bersamaan dengan dua (2) hari.

 

 1. TARIKH - TARIKH KURSUS EJEN PERKAPALAN  (KEP) 

 

TEMPAT

TARIKH

Klang, Selangor

28 - 29 April 2018

 

2. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KURSUS EJEN PERKAPALAN (KEP)

 TARIKH                     TEMPAT   KEPUTUSAN    
11 - 12 Mac 2017  SFFLA, KLANG Download
20 - 21 Mei 2017 SFFLA, KLANG Download
22 - 23 Julai 2017 JPSFA, JOHOR Download
28 - 29 Oktober 2017 SFFLA, KLANG Download
28 - 29 Oktober 2017 P.G HOTEL, KLANG Download

 

 

Semua borang penyertaan hendaklah dihantar ke alamat di bawah atau faks ke 04 - 9284909

 

       Pengarah

       Institut Pembangunan Keusawanan dan Koperasi (CEDI) Universiti Utara Malaysia, 06010  

       Sintok, Kedah

       Tel : 04-9284882 / 04 - 9284887

       Email : mhfadzil@uum.edu.my / husnizaim@uum.edu.my /            

                  fithri@uum.edu.my /usop@uum.edu.my / zuraini@uum.edu.my

 

 

      MAKLUMAT KURSUS EJEN KASTAM

 

      BORANG PERMOHONAN ONLINE