PROGRAM KERJASAMA BESTARI JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA (JKDM) DAN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Ditulis oleh Syed Muhammad Awaludin Tuan Baharu on . Posted in Uncategorised

 Pada tahun 2004, Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan satu Program Kerjasama Bestari bersama. Sebagai permulaan, satu bengkel telah diadakan untuk membangunkan subjek perkastaman untuk dilaksanakan oleh UUM. Hasilnya, pada 16 Jun 2006 satu Memorandum Persefahaman (MoU) telah ditandatangani bersama oleh kedua - dua pihak. Antara kandungan MoU tersebut adalah bekerjasama dengan menggabungkan kepakaran untuk menubuhkan dan menjalankan program di peringkat Sijil, Diploma, Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Kedoktoran.

Pada 3 Ogos 2008 Memorandum Perjanjian Usahasama (MoA) telah ditandatangani antara JKDM ? UUM untuk memperkemaskan lagi pelaksanaan KAAK bagi menyahut seruan kerajaan untuk merealisasikan satu penyampaian satu perkhidmatan dengan mewujudkan Customs Business Highway serta meneruskan usaha Customs Literate Society. Selaras dengan pertukaran nama baru daripada Kursus Asas Agen Kastam (KAAK) kepada Kursus Ejen Kastam (KEK) modul baharu KEK ini berkuatkuasa sepenuhnya mulai Januari 2009. Selaras dengan kerjasama bestari ini, pihak AKMAL, UUM dan persatuan ejen telah membangunkan modul bagi Kursus Ejen Perkapalan (KEP) pada Jun 2010 dan modul tersebut telah ditambah baik pada Mei 2011 dan dijalankan sehingga sekarang.

 

A.  KURSUS EJEN KASTAM

Pihak CEDI-UUM dan Akademi Kastam Diraja Malaysia (AKMAL) telah menggembleng usaha bersama Persatuan Ejen untuk menghasilkan dan mengemaskini modul baharu KEK dan telah menghasilkan modul baharu yang terbahagi kepada dua iaitu Modul Eksekutif (75 jam kursus) dan Modul Bukan Eksekutif  (57 jam kursus).

 

1.  TARIKH - TARIKH KURSUS EJEN KASTAM 2017

 

 

JENIS KURSUS  

TEMPAT

TARIKH

Bukan Eksekutif

Penang Freight Forwarders Association (PFFA), Pulau Pinang

6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 Oktober 2017

Eksekutif

Shah Alam, Selangor

20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 Oktober 2017 3, 4 November 2017

Bukan Eksekutif

Selangor Freight Forwarders & Logistics   Association (SFFLA), Klang

3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, November 2017

Eksekutif

Sepang (untuk ahli AFAM)

6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17   November 2017

 Eksekutif

Kuching, Sarawak

10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20                  24, 25, 26, 27 November 2017

Bukan Eksekutif

Kota Kinabalu, Sabah

10, 11, 12, 13, 17, 18, 19,                       20 November 2017

Eksekutif

Kota Bharu, Kelantan

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Disember 2017

Eksekutif

Penang Freight Forwarders Association (PFFA), Pulau Pinang

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Disember 2017

 ** TERTAKLUK KEPADA PINDAAN DARI SEMASA KE SEMASA

 

2. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KURSUS EJEN KASTAM 2017

Bil. 

 PROGRAM                              

KEPUTUSAN  

1.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 1 - Universiti Utara Malaysia

Download

 2.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 2 - Kolej Teknologi Alpha

Download

3.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 3 - Hotel Langkasuka, Langkawi

Download

4.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 4 - Puteri Garden Hotel, Klang

Download

5.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 5 - Pulau Pinang

Download

6.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 6 -  Kolej Teknologi Alpha, Seremban

Download

7.

Kursus Ejen Kastam Eksekutif Siri 7 - Penang Freight Forwarders Association (PFFA)

Download

8.

Kursus Ejen Kastam Eksekut Siri 8 - Kolej Teknologi Alpha, Seremban

Download

9.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 1 - Selangor Freight Forwarders & Logistics Association (SFFLA)

Download

10.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 2 - Labuan

Download

11.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 3 - Hotel Seri Malaysia, Pulau Pinang

Download

12.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 4 - Johor Freight Forwarders Association (JOFFA)

Download
13.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 5 - Penang Freight Forwarders Association (PFFA)

Download
14.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 6 - Selangor Freight Forwarders & Logistics Association (SFFLA)

Download
15.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 7 - Penang Freight Forwarders Association (PFFA)

Download
16.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 8 - Johor Freight Forwarders Association (JOFFA)

Download
17.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 9 - Penang Freight Forwarders Association (PFFA)

Download
18.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 10 - DHL Global Forwarding (M) Sdn Bhd

Download
19.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 11 - Cathayana Hotel, Kuantan, Pahang

Download
20.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 12 - Selangor Freight Forwarders Association (SFFLA)

Download
21.

Kursus Ejen Kastam Bukan Eksekutif Siri 13 - POS Centre of Development, Bangi

Download

 

 

B. KURSUS EJEN PERKAPALAN

 

Tujuan utama Kursus Ejen Perkapalan (KEP) dibangunkan adalah untuk meningkatkan profesionalisme ejen perkapalan untuk mewujudkan sistem pelepasan  dagangan yang cekap, tepat dan telus dan seterusnya meningkatkan kecekapan perdangangang antarabangsa. Kursus ini melibatkan modul-modul perkastaman selama 13 jam kursus bersamaan dengan dua (2) hari.

 

 1. TARIKH - TARIKH KURSUS EJEN PERKAPALAN  (KEP) 

 

TEMPAT

TARIKH

Johor Port Shipping & Forwarding Association (JPSFA), Johor

22 - 23 Julai 2017

Selangor Freight Forwarders & Logistics   Association (SFFLA), Klang

5 ? 9 Ogos 2017

Lumut, Perak

19 - 20 Ogos 2017

Miri, Sarawak

14 - 15 Oktober 2017

Selangor Freight Forwarders & Logistics   Association (SFFLA), Klang

28 ? 29 Oktober 2017

 

2. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KURSUS EJEN PERKAPALAN (KEP)

 TARIKH                     TEMPAT   KEPUTUSAN    
11 - 12 Mac 2017  SFFLA, KLANG Download
20 - 21 Mei 2017 SFFLA, KLANG Download
22 - 23 Julai 2017 JPSFA, JOHOR Download

 

 

Semua borang penyertaan hendaklah dihantar ke alamat di bawah atau faks ke 04 - 9284909

 

       Pengarah

       Institut Pembangunan Keusawanan dan Koperasi (CEDI) Universiti Utara Malaysia, 06010  

       Sintok, Kedah

       Tel : 04-9284882 / 04 - 9284887

       Email : mhfadzil@uum.edu.my / husnizaim@uum.edu.my / fithri@uum.edu.my /usop@uum.edu.my /     zuraini@uum.edu.my

 

 

      MAKLUMAT KURSUS EJEN KASTAM

 

      DOWNLOAD BORANG PERMOHONAN